Välkommen till Ulf och May-Britt

Pricken vår äldsta koi

KÅRSTA

Text och foto: May-Britt och Ulf Lundquist

Välkommen till oss på besök. Vi är medlemmar i Koi Club Sweden. Har du frågor om trädgårdsdammar, koifiskar eller andra trädgårdsfrågor, är du välkommen att kontakta oss på vår kontaktsida. 


Senast uppdaterade avsnitt: 20201206. 

Skötsel av damm: (bild på täckning).

Vattenkvalité: pH (komplettering)  

Copyright: May-Britt och Ulf Lundquist